ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอศรีบุญเรืองประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 14 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลจอมทอง''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีบุญเรืองทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลโนนสะอาด ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลยางหล่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหล่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลหนองแก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนม่วงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายทองทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันนางามทั้งตำบล
 
 
{{อำเภอจังหวัดหนองบัวลำภู}}
133,928

การแก้ไข