ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลโพทะเล''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพทะเล
* '''เทศบาลตำบลทุ่งน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบางคลาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคลานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพทะเล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพทะเล)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายน้ำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขมิ้น (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสา (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางคลาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคลานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านั่งทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านน้อยทั้งตำบล
129,670

การแก้ไข