เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คณบดี = [[ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์|ร.ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์]]
| สีประจำคณะ = [[สีแดงเลือดนก ]]
| วารสารคณะ = วารสารคณะศิลปกรรมศาสตร์ <br>(J. Fine Arts)
| สัญลักษณ์คณะ =
| ที่อยู่ = ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
32,549

การแก้ไข