ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง"

ต่างที่ตัว e นิดเดียว
(ต่างที่ตัว e นิดเดียว)
เซตของฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงทั้งหมดที่เกิดจากเซต ''X'' ไปยัง ''Y'' เขียนแทนด้วย ''X'' ↔ ''Y''
 
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงมีบทบาทเป็นหลักการพื้นฐานของความรู้ในหลายสาขาของคณิตศาสตร์ ดังเช่นในนิยามของ[[สมสัณฐาน]] (isomorphism) รวมทั้งแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น [[สาทิสสมานสัณฐาน]] (homeomorphism) และ[[อนุพันธสัณฐาน]] (diffeomorphism), [[กรุปเรียงสับเปลี่ยน]] (permutation group), [[การแปลงเชิงภาพฉาย]] (projective map) และอื่น ๆ อีกมากมาย
 
== ฟังก์ชันประกอบและฟังก์ชันผกผัน ==
130,348

การแก้ไข