ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสำมนักขา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== สวามีและโอรสธิดา==
นางสำมนักขาเป็นภรรยาของชิวหา มีบุตรเป็นรากษส 3 ใน 10 แห่งกรุงลงกา คือ [[กุมภกาศ ]] [[อดูล]] ปีศาจยักษิณี และ[[วรณีสูร]]
 
== โคลงภาพรามเกียรติ์==
สำมนักขาชื่ออ้าง อสุรพันธุ์<br />
นาฏขนิษฐาทศกรรฐ แก่นไท้<br />
ฉวีกายสกลวรรณ เขียวสด สอาดนอ<br />
เป็นเอกชาเยศรได้ อยู่ด้วยชิวหา<br />
ขุนมหาสิทธิโวหาร
( ตัวสะกดตามต้นฉบับเดิม )
 
== ข้อมูลเพิ่มเติม==
[http://thkhon.multiply.com/photos/album/13/Khon_Summanakha โขนเรื่องรามเกียรติ์
ตอนนางสำมนักขาหึงสีดา ของกรมศิลปากร]
 
 
{{รามเกียรติ์}}
3,235

การแก้ไข