ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[เทศบาลตำบลชมภู]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมภูทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลหนองผึ้ง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลไชยสถาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยสถานทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลหนองแฝก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแฝกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขัวมุงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าบงทั้งตำบล
 
135,664

การแก้ไข