ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและ)
| ชื่อ = ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย <br> มหาวิทยาลัยนเรศวร
| ชื่ออังกฤษ = Centre of Gender Studies <br> Naresuan University
| ภาพ = [[ภาพ:NaresuanlogoLogosocial.jpggif|120150px|ตราสัญลักษณ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
| วันที่ก่อตั้ง = [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการ
}}
 
'''ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร''' เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของหญิงและชายในการพัฒนาประเทศ โดยเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 
== ประวัติ ==
พ.ศ. 2540 ได้มีการจัดทำรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 34/2540 วันที่ 20 ตุลาคม 2540 โดยผลการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์สตรีและเด็กศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร" เป็น "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร" เพื่อมีบทบาทให้ศูนย์ปฏิบัติภารกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 
ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2541 โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะแรกการตั้งแต่ให้ ดร.สุรัช พงษ์พิพัฒน์พานิช เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2541 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2542 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
[[ภาพ:Nupromation.jpg|300px|thumb|right|มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก]]
== การบริหารงานส่วนราชการ ==
 
เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร และแบ่งหน่วยงานออกเป็นดังตอไปนี้
 
* ฝ่ายงานบริหาร
 
 
{{หน่วยงานใน[[หมวดหมู่:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร}}]]
[[หมวดหมู่:หน่วยงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร]]
4,945

การแก้ไข