ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลหนองแฝก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแฝกทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลท่ากว้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากว้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลท่าวังตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวังตาลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขัวมุงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวังตาลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าบงทั้งตำบล
135,173

การแก้ไข