ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[เทศบาลตำบลชมภู]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมภูทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลหนองผึ้ง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลไชยสถาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยสถานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลหนองแฝก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแฝกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลท่ากว้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากว้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขัวมุงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแฝกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากว้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวังตาลทั้งตำบล
135,173

การแก้ไข