ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวัดสิงห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท้องที่อำเภอวัดสิงห์ประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลวัดสิงห์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดสิงห์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลหนองน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลหนองขุ่น''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขุ่นทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขุ่นทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแร่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหมันทั้งตำบล
 
 
{{อำเภอจังหวัดชัยนาท}}
124,063

การแก้ไข