ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลท่าเสา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขมิ้นและตำบลท่าเสา
* '''เทศบาลตำบลโพทะเล''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพทะเล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลทุ่งน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพทะเล (นอกเขตเทศบาลตำบลโพทะเล)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายน้ำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะนงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าบัวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขมิ้น (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเสา (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเสา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านน้อยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดขวางทั้งตำบล
 
 
{{อำเภอในจังหวัดพิจิตร}}
135,173

การแก้ไข