ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''บายศรี''' หมายถึง เครื่องเชิญ[[ขวัญ]]หรือรับขวัญ ทำด้วย[[ใบตอง]] รูปคล้าย[[กระทง]] เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรีและมี[[ไข่]]ขวัญเสียอยู่บนยอดบายศรี มีหลายอย่าง เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่ ( [[ภาษาเขมร]] บาย = ข้าว + ศรี = สิริ หมายความว่า ข้าวอันเป็นสิริหรือข้าวขวัญ ) <ref> พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 </ref>
 
== ประวัติ ==
 
== ประเภทของบายศรี ==
ในภาคเหนือจะเรียกบายศรีว่า " ใบสี " , " ใบสรี " หรือ " ใบสีนมแมว " และจะเรียกพานบายศรีว่า ขันใบสี เพราะชาวล้านนาจะเรียกพานว่า ขัน แล้วเรียกขันว่า สลุง บายศรีแยกเป็น 4 ประเภท คือ
# บายศรีหลวง
# บายศรีนมแมว
# บายศรีปากชาม
# บายศรีกล้วย
ส่วนในภาคอีสานจะเรียกบายศรีว่า " พาบายศรี ", " พาขวัญ " หรือบางท้องถิ่นเรียกว่า " ขันบายศรี " ในภาคอีสานจะแยกบายศรีออกเป็น 3 ประเภท คือ
# พาขวัญ
# พาบายศรี
# หมากเบ็ง
ในส่วนภาคอีสานที่มีเชื้อสายของเขมรจะมีการเรียกบายศรีว่า " บายแสร็ย " ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
# บายแสร็ยเดิม ( บายศรีต้น )
# บายแสร็ยเถียะ ( บายศรีถาด )
# บายแสร็ตจาน ( บายศรีปากชาม )
 
== อ้างอิง ==
<references />
 
[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมไทย]]
131,014

การแก้ไข