ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาคู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ท้องที่อำเภอนาคูประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลนาคู''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาคู
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลโนนนาจาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนนาจานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูแล่นช้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคู (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนาคู)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสายนาวังทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนนาจานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูแล่นช้างทั้งตำบล
 
== อ้างอิง ==
137,298

การแก้ไข