ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกรกพระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลโกรกพระ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโกรกพระ
* '''เทศบาลตำบลบางประมุง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางประมุงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโกรกพระ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโกรกพระ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางตาลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะฝ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางมะฝ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากลางทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาแดงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินศาลาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดสูงทั้งตำบล
 
 
{{อำเภอจังหวัดนครสวรรค์}}
130,083

การแก้ไข