ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยใหม่"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
[[ภาพไฟล์:Galileo.arp.300pix.jpg|thumb|[[กาลิเลโอ กาลิเลอี]] บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่]]
[[ภาพ:Rama4pic.jpg|thumb|[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำสยามเข้าสู่สมัยใหม่]]
 
[[ภาพ:Galileo.arp.300pix.jpg|thumb|[[กาลิเลโอ กาลิเลอี]] บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่]]
 
'''สมัยใหม่''' เป็นช่วงเวลาหนึ่งของอารยธรรมต่างๆ ซึ่งในช่วงนี้ อารยธรรมนั้น ๆ จะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เริ่มมีแนวคิดที่ยึดหลักความจริง หลุดพ้นจากความเชื่องมงายหลายอย่างในอดีต
 
นักวิชาการ ได้กำหนดช่วงเวลาที่เป็น "สมัยใหม่" ของสากลโลกไว้ให้เป็นช่วง [[ค.ศ. 1453]]-[[ค.ศ. 1945]] โดยเริ่มนับจากการล่มสลายของ[[จักรวรรดิไบแซนไทน์]]และสิ้นสุดลงหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]ยุติ
 
แต่ในช่วงปลายของนับตั้งแต่สมัยกลางตอนปลายเป็นต้นมา ผู้คนเริ่มสงสัยในความเชื่อและเนื้อหาตำราเรียนแบบเก่า ๆ ที่เชื่อกันมายาวนาน และไม่นาน ความเชื่อเก่าๆ และอำนาจการปกครองที่เด็ดขาดของศาสนจักรเริ่มเสื่อมถอยลง ผู้คนเริ่มเชื่อว่ามนุษย์สามารถลิขิตชีวิตของตนได้ด้วยการกระทำของตนเอง จึงเริ่มดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และมีการคิดค้นทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ รวมไปถึงศิลปะขึ้นมากมาย ทำให้เข้าสู่สมัยใหม่ในที่สุด
ใน[[สมัยกลาง]] หลายอารยธรรมทั่วโลกถูกปกคลุมด้วยความเชื่อทาง[[คริสต์ศาสนา]] อย่างรุนแรง สังคมไม่ยอมรับในความเชื่ออื่นใดที่ขัดแย้งกับหลักคริสต์ศาสนา โดยอ้างว่าเป็นความเชื่อนอกรีต รวมถึงมีบทลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่เชื่อความเชื่อแบบ "นอกรีต" เหล่านั้น เช่น ผู้คนในสมัยกลางเชื่อว่า โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ผู้ใดที่เชื่อว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ จะถูกลงโทษ บางรายถึงกับถูกเผาทั้งเป็น โทษฐานเชื่อในความเชื่อแบบ "นอกรีต" ช่วงเวลาหลายพันปีที่โลกอยู่ในสมัยกลาง จึงไม่ค่อยมีใครกล้าคิดทฤษฎีหรือประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ออกมามากนัก ด้วยเพราะกลัวบทลงโทษ และเหตุผลอีกหนึ่งประการคือ สมัยกลางจะเชื่อกันว่า ชีวิตของมนุษย์ล้วนถูกลิขิตไว้โดยพระผู้เป็นเจ้า ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย ดังนั้น ตลอดพันกว่าปี อารยธรรมต่าง ๆ จึงพัฒนาอย่างเชื่องช้า
 
แต่ในช่วงปลายของสมัยกลาง ผู้คนเริ่มสงสัยในความเชื่อและเนื้อหาตำราเรียนแบบเก่า ๆ ที่เชื่อกันมายาวนาน และไม่นาน ความเชื่อเก่าๆ และอำนาจการปกครองที่เด็ดขาดของศาสนจักรเริ่มเสื่อมถอยลง ผู้คนเริ่มเชื่อว่ามนุษย์สามารถลิขิตชีวิตของตนได้ด้วยการกระทำของตนเอง จึงเริ่มดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และมีการคิดค้นทฤษฎี สิ่งประดิษฐ์ รวมไปถึงศิลปะขึ้นมากมาย ทำให้เข้าสู่สมัยใหม่ในที่สุด
 
[[ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา]] เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่ในช่วงปลายสมัยกลางถึงต้นสมัยใหม่ ซึ่งการเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในช่วงปลายสมัยกลาง เป็นปัจจัยสำคัญที่ชักนำโลกเข้าสู่สมัยใหม่ คือ วิทยาการต่างๆ จากโรมัน เริ่มถูกฟื้นฟูขึ้นมาและแผ่กระจายไปในแถบยุโรป
 
เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนในช่วงปลายของสมัยใหม่ วิทยาการถูกใช้ไปในทางการเข่นฆ่ากันเองของมนุษย์ เกิดสงครามโลก สังหารผู้คนไปหลายสิบล้านคน จนในที่สุดก็มีการตระหนักถึงการใช้วิทยาการอย่างถูกทาง และมีการควบคุมเทคโนโลยีที่อาจก่ออันตราย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สมัยใหม่สิ้นสุดลง และเข้าสู่ [[สมัยปัจจุบัน]] ตั้งแต่ [[ค.ศ. 1945]] เป็นต้นมา
 
{{-}}
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[สมัยกลาง]]
| ตำแหน่ง = ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์สากล
| ปี = [[ค.ศ. 1453]] - [[ค.ศ. 1945|1945]]
| ถัดไป = [[สมัยปัจจุบัน]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
|ก่อนหน้า = [[สมัยโบราณ]]
|ตำแหน่ง = ช่วงเวลาทาง[[ประวัติศาสตร์ไทย]]
|ปี = [[พ.ศ. 2394]] - [[พ.ศ. 2475|2475]]
|ถัดไป = [[สมัยปัจจุบัน]]
}}
 
[[หมวดหมู่:ยุคสมัยในประวัติศาสตร์]]
149,484

การแก้ไข