ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยโบราณ"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(→‎อ้างอิง: มันเป็นช่วงเวลาสากล ใช้เป็น "ยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทย" จะเหมาะสมกว่า)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
 
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ระวังสับสน|สมัยคลาสสิก}}
[[ภาพไฟล์:Pharaoh.svg|thumb|ฟาโรห์ ผู้ปกครองอารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมที่โด่งดังในสมัยโบราณ]]
[[ภาพไฟล์:Roman Republic-44BC.png|thumb|สาธารณรัฐโรมัน อารยธรรมที่โด่งดังอีกแห่งในสมัยโบราณ]]
[[ภาพ:Ramkhamhaeng the Great.jpg|thumb|left|พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ มหาราชองค์แรกของไทย]]
 
'''สมัยโบราณ''' ในความหมายที่เป็นสากล จะหมายถึง ช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการตั้งถิ่นฐานถาวร สร้างอารยธรรม วัฒนธรรม อักษรต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งในแต่ละประเทศ สมัยโบราณจะมาถึงเร็วหรือช้า จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดทีประเทศนั้นอยู่ในช่วงสร้างและประดิษฐ์อารยธรรมที่จะเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าอารยธรรมของประเทศนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ช่วงเวลานั้น ของประเทศนั้น ก็จะจัดอยู่ในช่วงสมัยโบราณ
 
สมัยโบราณโดยเฉลี่ยของโลก สิ้นสุดใน [[ค.ศ. 476]] เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายลง เหลือแต่จักรวรรดิโรมันตะวันออก ที่เปิดเมืองรับเอาศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทสูงในสังคมโรมัน และอิทธิพลของโรมันก็แผ่ขยายไปทั่วยุโรป และไปทั่วโลก ทำให้โลกโดยรวมออกจากสมัยโบราณ เข้าสู่ [[สมัยกลาง]]
 
แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะในบริเวณอาณาเขตประเทศไทย ยุคโบราณ จะตรงกับ [[พ.ศ. 1043]] - [[พ.ศ. 2394]] เพราะในช่วงเวลานี้ อารยธรรมที่สำคัญหลายอารยธรรม ก่อตัวและสร้างขึ้นในอาณาเขตประเทศไทย ตั้งแต่อารยธรรมสุวรรณภูมิ ฟูนัน บ้านเชียง ทวารวดี ละโว้ หริภุญชัย ตามพรลิงก์ ศรีวิชัย ล้านนา เชียงแสน เงินยางเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ฯลฯ ก่อตัวตามอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบันและผลัดกันเป็นใหญ่ในดินแดนไทยตามช่วงเวลาต่างๆ
 
สมัยโบราณของไทย ถึงแม้จะมีหลายอารยธรรมที่เป็นใหญ่ในดินแดนของไทยในปัจจุบันก็ตาม แต่อารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ไทยว่าเป็นอารยธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน ทั้งภาษา การแต่งกาย วัฒนธรรมต่างๆ มีเพียง 6 อารยธรรมเด่นๆ คือ เชียงแสน เงินยางเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และนอกจากนี้มีอารยธรรม อื่นๆ ที่ถือเป็นอารยธรรมแบบไทย เช่น อารยธรรมล้านนา หริภุญชัย
 
สมัยโบราณของไทย สิ้นสุดลงใน [[พ.ศ. 2394]] เมื่อ[[สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 4 แห่งรัตนโกสินทร์ขึ้นครองราชย์ เพราะทรงเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นผลดีต่อประเทศ จึงทรงเปิดประเทศรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทำให้ไทยก้าวออกจากสมัยโบราณ เข้าสู่ [[สมัยใหม่]] โดยไม่ผ่านสมัยกลาง (เหตุผลเป็นอย่างไร ให้ดูที่บทความ [[สมัยกลาง]])
 
ทางด้านอารยธรรมสมัยโบราณของต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบยุโรป มีอารยธรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น อารยธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน บุคคลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงหลายพันปีก่อน แล้วยังมีชื่อเสียงอยู่จนถึงปัจจุบันมีมากมาย เช่น [[จูเลียส ซีซาร์]], [[คลีโอพัตรา]] รวมทั้งฟาโรห์หลายพระองค์แห่งอียิปต์
 
== สมัยโบราณในยุโรป ==
{{Main|สมัยคลาสสิค}}
สมัยโบราณในยุโรปหรือบางครั้งเรียกว่า “[[สมัยคลาสสิค]]” ({{lang-en|'''Classical antiquity''' หรือ '''Classical era''' หรือ '''Classical period'''}}) เป็นคำกว้างๆ ที่ใช้เรียกสมัยของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณ[[ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน]]ที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมของ[[กรีกโบราณ]] และ [[โรมันโบราณ]]ที่เรียกรวมกันว่า[[โลกกรีก-โรมัน]]
{{-}}
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[ยุคก่อนประวัติศาสตร์]]
| ตำแหน่ง = ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์สากล
| ปี = 3,500 ปีก่อนคริสตกาล - [[ค.ศ. 476]]
| ถัดไป = [[สมัยกลาง]]
}}