ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์"

เปลี่ยน หมวดหมู่:ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น → [[หมวดหมู่:ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นระหว่างสงครามโล
(เปลี่ยน หมวดหมู่:ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น → [[หมวดหมู่:ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นระหว่างสงครามโล)
* สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 1 อักษร A-B. กทม. ราชบัณฑิตยสถาน. 2539
[[หมวดหมู่:ขบวนการทางการเมืองในประเทศพม่า]]
[[หมวดหมู่:ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง]]
 
[[en:Anti-Fascist People's Freedom League]]