ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตติพจน์ วิริยะโรจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551
สำเร็จการศึกษา:
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* MBA University of Texas at Austin
 
[http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23 วุฒิสภา]
 
[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=18 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ]
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน]]
245

การแก้ไข