ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ==
 
[[ภาพ:ข้าราชการกองล่าม กระทรวงยุติธรรม ถ่ายที่ตึกดิน.jpg|thumb|right|100px|left|350px|ภาพข้าราชการกองล่ามกระทรวงยุติธรรม]]
#* [[สำนักงานอัยการสูงสุด]] (ปัจจุบัน สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอื่นตาม[[รัฐธรรมนูญ]]แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
จึงไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อประกันความเป็นอิสระในการอำนวยความยุติธรรม)
#* [[สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน]]
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม}}
 
[[en:Ministry of Justice (Thailand)]]
 
ปัจจุบัน สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
จึงไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อประกันความเป็นอิสระในการอำนวยความยุติธรรม
7,128

การแก้ไข