ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

คิด ๆ ดูแล้ว มันแค่ไม่จบมากกว่า
(คิด ๆ ดูแล้ว มันแค่ไม่จบมากกว่า)
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม''' ออกโดย[[สภาวิศวกร]] ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในปัจจุบัน มีสาขาที่เป็นวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีลักษณะเหมือนกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เช่น [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม]] และ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
 
สำหรับใน[[สหรัฐอเมริกา]] [[สหราชอาณาจักร]] และ [[ประเทศแคนาดา]] จะมีเอกสารรับรองวิศวกรเรียกว่า "Professional Engineer" โดยผู้ที่มีใบประกอบนี้จะคำลงท้ายต่อท้ายชื่อว่า P.E.
 
== ดูเพิ่ม ==
8,643

การแก้ไข