ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยน หมวดหมู่:วิศวกรรม → หมวดหมู่:วิศวกรรมศาสตร์ ด้วยสจห.)
'''ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม''' ออกโดย[[สภาวิศวกร]] ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ในปัจจุบัน มีสาขาที่เป็นวิศวกรรมควบคุม ดังนี้
* สาขา[[วิศวกรรมโยธา]]
* สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]] (แยกเป็นไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร)
* สาขา[[วิศวกรรมเครื่องกล]]
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
148

การแก้ไข