ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี"

{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์
| สี = lightgreen
| ภาพ = พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี.jpg
| ภาพกว้าง =
| คำบรรยายภาพ =
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้า
| วันประสูติ = [[12 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2415]]
| วันสวรรคต = [[18 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2469]]
| พระอิสริยยศ =
| พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระบิดา =
| พระราชมารดา =
| พระมารดา =
| มารดา = [[เจ้าจอมมารดาสุด กุสุมลจันทร์]]
| พระชายา =
| ชายา =
| หม่อม =
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
 
พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ [[18 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2469]] ปีขาล พระชันษา 55 ปี
 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{user:2T/ref/ราชสกุลจักรีวงศ์}}
* {{อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
|ชื่อหนังสือ=ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
|URL=
|จังหวัด=กรุงเทพ
|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ
|ปี= พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544
|ISBN=974-222-648-2
|หน้า=หน้าที่
|จำนวนหน้า=490
}}
{{จบอ้างอิง}}
 
{{เกิดปี|2415}}{{ตายปี|2469}}