ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชราช โจฬะที่ 1"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระเจ้าราชาราชาโจฬะที่ 1''' หนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ[[จักรวรรดิโจฬะ]] พระองค์ทรงครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ.985 - 1014 ทรงเป้นผู้วางรากฐานให้แก่จักรวรรดิของพระองค์ด้วยการทำสงครามขยายอาณาจักร โดยทรงเข้ายึดครองราชอาณาจักรต่างๆทางตอนใต้ของอินเดียไปจนสุด[[ศรีลังกา]] และขยายอาณาเขตของจัศกรวรรดิจักรวรรดิไปจนสุดกลิงคะทางตะวันออกเฉียงเหนือ ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงเข้าต่อกรกับอาณาจักรชาลุคยาจาลุกยะตะวันตกทางทิศเหนือ และเชราสเจระ(Cheras)กับปันด์ยัสปาณฑยะ(Pandyas)ทางใต้หลายต่อหลายครั้ง การยึดครองเวนจิ นับได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของพระองค์ต่อยุคปลายของราชวงศ์ ทรงรุกรานศรีลังกาและราชวงศ์ของพระองค์ก็ครอบครองเกาะนี้เป้นเป็นช่วงเวลานาน
 
พระองค์ทรงวางวางรากฐานระบบการบริหารราชการด้วยการแบ่งประเทศออกเป็นตำบล และทรงสร้างมาตราฐานการเก็บผลประโยชน์เข้าท้องพระคลังผ่านการสำรวจที่ดินอย่างเป็นระบบ ด้วยความสำเร็จของพระองค์ ทำให้องค์รัชทายาทของพระองค์ พระเจ้าราเชนทราโจฬะที่ 1 ทรงสามารถขยายจักรวรดิออกไปได้ไกลยิ่งขึ้น
 
 
{{มหาราช}}