ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาธร ศรีกรานนท์"

 
'''ผังวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงดนตรีส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล หัวหิน'''
'''นักดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ณ ปัจจุบัน''' ได้แก่ พลเรือตรีหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช (ศิลปินแห่งชาติ และ องคมนตรี) (ทรัมเป็ต) ,เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ) (เปียโน) , พลโท ทันตแพทย์ ทวีศักดิ์ ทวีศรี (ทรัมเป็ต) ,นายนนท์ บูรณสมภพ (บาริโทนแซ็กโซโฟน) ,นายถาวร เยาวขันธ์ (กลอง) ,นายกวี อังศวานนท์ (เทนเนอร์แซ็กโซโฟน) ,นายสุวิทย์ อังศวานนท์(ทรอมโบน), นายพัลลภ สุววรณมาลิก(ทรอมโบน),นายสันทัด ตัณฑนันทน์ (ทรอมโบน) ,นายอนิรุธ ทินกร ณ อยุธยา (เบส) และ ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ (อัลโตแซ็กโซโฟน )
 
<!-- ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด กรกฏาคม 2549 โดย น.ส. ปฤณ สุภัควณิช -->
ผู้ใช้นิรนาม