ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Smirnoff"

คุยกับผู้ใช้:Smirnoff ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คุยกับผู้ใช้:AM-ON 05: ชื่อที่แท้จริง
(คุยกับผู้ใช้:Smirnoff ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คุยกับผู้ใช้:AM-ON 05: ชื่อที่แท้จริง)
 
(ไม่แตกต่าง)
86

การแก้ไข