ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

(แจ้งบทความต้องการแหล่งอ้างอิง)
== พาราฟิน แว็กซ์ ==
 
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 oซ องศาเซนเซียส (oc)เซลเซียส
 
=== คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์ ===
* กลิ่น เล็กน้อย
* ค่าความถ่วงจำเพาะ (กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
* จุดหลอมเหลว (oซ) (องศาเซนเซียสเซลเซียส) 48-68
* จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (oซ) (องศาเซนเซียสเซลเซียส) 66-69
* จุดวาบไฟ (oซ) (องศาเซนเซียสเซลเซียส) 204-271
* จุดเริ่มติดไฟ (oซ) (องศาเซนเซียสเซลเซียส) 238-263
* จุดเดือด (oซ) (องศาเซนเซียสเซลเซียส) 350-430
* ค่าความหนืดที่100 oซ100 (องศาเซนเซียส)เซลเซียส (เซนติสโตก) 3.1-7.1
* จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
* ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 oซ องศาเซนเซียสเซลเซียส 20 max/ค่าสูงสุด
 
=== การจำแนกประเภท ===