ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระวินัยปิฎก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{พระไตรปิฎกเถรวาท}}
{{พุทธศาสนา}}
'''พระวินัยปิฎก''' ([[ภาษาบาลี|บาลี]] : วินยปิฏก) ถือเป็นส่วนหนึ่งของ[[พระไตรปิฎก]] เป็นประมวลกฎข้อบังคับ เกี่ยวกับความประพฤติของเหล่า[[สงฆ์]] ทั้ง[[ภิกษุ]] และ[[ภิกษุณี]]
 
# '''มหาวรรค''' แบ่งได้เป็น 10 หมวดย่อย หรือ 10 ขันธกะ กำเนิดภิกษุสงฆ์ และกิจการเกี่ยวแก่ภิกษุสงฆ์ ได้แก่ มหาขันธกะ, อุโบสถขันธกะ, วัสสูปนายิกาขันธกะ, ปวารณาขันธกะ, จัมมขันธกะ, เภสัชชขันธกะ, กฐินขันะกะ, จีวรขันธกะ, จัมเปยยขันธกะ และโกสัมพิขันธกะ
# '''จุลวรรค''' แบ่งเป็น 12 หมวดย่อย หรือ 12 ขันธกะ เกี่ยวกับระเบียบความเป็นอยู่ของภิกษุ ภิกษุณี และเรื่องสังคายนา ได้แก่ กรรมขันธกะ, ปริวาสิกขันธกะ, สมุจจยขันธกะ, สมถขันธกะ, ขุททกวัตถุขันธกะ, เสนาสนขันธกะ, สังฆเภทขันธกะ, วัตตขันธกะ, ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธกะ, ภิกขุนีขันธกะ, ปัญจสติกขันธกะ และสัตตสติกขันธกะ
# '''ปริวาร''' เป็นข้อปลีกย่อยต่างๆ และคู่มือถามตอบซักซ้อมเกี่ยวกับพระวินัย
== ดูเพิ่ม ==
* [[พระสุตตันตปิฎก]] พระไตรปิฎกส่วนว่าด้วยพระสูตร
* [[พระอภิธรรมปิฎก]] พระไตรปิฎกส่วนว่าด้วยปรมัตถ์
 
{{วิกิซอร์ซ|พระไตรปิฎก}}
14,393

การแก้ไข