ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา"

เพิ่มหมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
(เพิ่มหมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร; ลบป้ายต้องการหมวดหมู่ออก ด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา''' เป็นโรงเรียนคาทอลิกหญิง ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยโอเรียนเต็ล (ซอยเจริญกรุง 40) เขตบางรัก ในพ.ศ. 2476 บาทหลวง เลโอ เปรูดอง ได้มาสร้างโรงเรียนคาทอลิกขึ้นมา ซึ่งเริ่มจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการบริหารงานเป็นฝ่ายต่างๆ เป็นโรงเรียนแรกในสังกัดอัครสังคมณฑลกรุงเทพฯ
 
คำร้องและทำนองโดย จริยา สมประสงค์
ขับร้องโดย วิทยา ศรัทธาเทพ ร่วมด้วย กลุ่มสโมสรนักเพลง
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร]]
44,031

การแก้ไข