ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

* นักเรียนในเครื่องแบบ ตั้งแต่ชั้น ม. 3 ลงมาให้เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3 ของค่าโดยสารปกติ โดยให้ซื้อบัตรเดือนในอัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียว คูณด้วย 44 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ ไป 1 เที่ยวต่อวัน เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วน
* นักเรียนในเครื่องแบบ ตั้งแต่ชั้น ม.4 ขึ้นไป นิสิต นักศึกษา ในเครืองแบบ หรือแสดงบัตรโดยใช้บัตรเดือนให้เสียค่าโดยสาร 2 ใน 3 และให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรเดือนตามข้อ 1
 
=== ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียมรถปรับอากาศธรรมดา (ครีม - น้ำเงิน / รถเมล์พ่วงสีขาว / รถเมล์ขาวใข้ก๊าซธรรมชาติ) ===
{| class="wikitable"
|-
! ค่าโดยสารรวม ค่าธรรมเนียม(บาท)
! ค่าโดยสารครึ่งราคา รวมค่าธรรมเนียม(บาท)
|-
| 11 บาท
| 8 บาท
|-
| 13 บาท
| 9 บาท
|-
| 15 บาท
| 11 บาท
|-
| 17 บาท
| 12 บาท
|-
| 19 บาท
| 13 บาท
|-
|}
 
=== ค่าโดยสารครึ่งราคารวมค่าธรรมเนียมรถปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) ===
{| class="wikitable"
|-
! ค่าโดยสารรวม ค่าธรรมเนียม(บาท)
! ค่าโดยสารครึ่งราคา รวมค่าธรรมเนียม(บาท)
|-
| 12 บาท
| 8 บาท
|-
| 14 บาท
| 10 บาท
|-
| 16 บาท
| 11 บาท
|-
| 18 บาท
| 13 บาท
|-
| 20 บาท
| 14 บาท
|-
| 22 บาท
| 15 บาท
|-
| 24 บาท
| 17 บาท
|-
|}
 
== รถโดยสารที่ให้บริการในปัจจุบัน ==
86

การแก้ไข