ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

* ค่าธรรมเนียมรถโดยสารเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ บรมราชชนนี - จัดเก็บเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท
 
=== เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ===<ref>http://www.bmta.co.th/th/services.php</ref>
 
==== ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร ====
86

การแก้ไข