ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความดันไอ"

ลบ หมวดหมู่:วิศวกรรมเคมี ออก ด้วยสจห.
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
(ลบ หมวดหมู่:วิศวกรรมเคมี ออก ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:สมบัติทางเคมี]]
[[หมวดหมู่:เคมีกายภาพ]]
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมเคมี]]
[[หมวดหมู่:อุตุนิยมวิทยา]]
[[หมวดหมู่:แก๊ส]]
8,643

การแก้ไข