ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

(ย้อนการก่อกวนของ 118.172.198.58 ไปยังรุ่นโดย Hdamm ด้วยสจห.)
{{ขาดอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = ทัพทัน
{|
|-
||1.||ทัพทัน || (Thap Than) || ||8 หมู่บ้าน|| || 6.||หนองยายดา|| (Nong Yai Da) ||8 หมู่บ้าน
|-
||2.||ทุ่งนาไทย || (Thung Na Thai) || ||7 หมู่บ้าน|| ||7.||หนองกลางดง || (Nong Klang Dong) ||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||เขาขี้ฝอย || (Khao Khi Foi) || ||6 หมู่บ้าน|| ||8.||หนองกระทุ่ม|| (Nong Krathum) || 15 หมู่บ้าน
|-
||4.||หนองหญ้าปล้อง|| (Nong Ya Plong) || ||6 หมู่บ้าน|| ||9.||หนองสระ || (Nong Sa) || 7 หมู่บ้าน
|-
||5.||โคกหม้อ || (Khok Mo) || ||5 หมู่บ้าน|| ||10.||ตลุกดู่ || (Taluk Du) || 17 หมู่บ้าน
|}