ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปัชฌาย์"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
 
== หลักฐานการใช้คำว่าอุปัชฌาย์ในอดีต ==
ปรากฏในช่วงเริ่ม[[ตติยสังคยานา]] หลังพุทธปรินิพพานประมาณ ๓๐๐ ปี<ref>http://www.se-ed.net/tummachat/pataipidug/01/14.htm บางแห่งกล่าวว่า พ.ศ. ๒๒๔ โปรดดู ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช http://www.geocities.com/watdonta_y/asoka.doc</ref> หลังจากที่[[พระเจ้าอโศก]]ทรงเลิกทำสงคราม ก็คิดจะหาความสงบพระทัย เดิมทีพระองค์ทรงนับถือลัทธินอกพุทธศาสนาอยู่ ๓ ปี ได้ถวายภัตตาหารให้แก่นักบวชในลัทธิต่างๆ วันละหลายแสนคน พอเข้าปีที่ ๔ ก็ได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เพราะอานุภาพของ[[สามเณรนิโครธ]]
 
นิโครธสามเณรได้กล่าวหัวข้อธรรม เรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาหรือพระเจ้าอโศกได้สดับว่า อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย ปมาโท มจฺจุโน ปทํ ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย จากนั้นก็เทศน์ด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะพริ้ง นี่ขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้ว แต่เทศน์ได้ยอดเยี่ยมมาก ไพเราะทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย พระราชาพอได้สดับแล้ว ก็ปลื้มปีติในธรรมที่สามเณรน้อยได้แสดง ทรงรับสั่งว่า พ่อเณร โยมจะขอบูชากัณฑ์เทศน์ด้วยการถวายภัตรประจำแก่พ่อเณรวันละ ๘ สำรับ
44,024

การแก้ไข