ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาเบอร์ลิน (ค.ศ. 1878)"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
[[ไฟล์:Berliner kongress.jpg|thumb|370px|''แอนตอน ฟอน แวร์เนอร์'', การประชุมที่เบอร์ลิน (พ.ศ. 2421)]]
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพไฟล์:BerlinerBulgaria-SanStefano kongress- (1878) -byTodorBozhinov.jpgpng|thumb|370400px|''แอนตอนแผนที่ของ[[ประเทศบัลแกเรีย]] ฟอน แวร์เนอร์'',- อาณาเขตหลังจากการประชุมที่เบอร์ลินในเดือนมิถุนายน (พ.ศ. 2421)]]
[[ภาพ:Bulgaria-SanStefano -(1878)-byTodorBozhinov.png|thumb|400px|แผนที่ของ[[ประเทศบัลแกเรีย]] - อาณาเขตหลังจากการประชุมที่เบอร์ลินในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2421]]
 
'''การประชุมที่สนธิสัญญาเบอร์ลิน (พ.ศ. 2421)''' ({{lang-en|CongressTreaty of Berlin}}) จัดขึ้นเมื่อ [[13 มิถุนายน]] - [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2421]] เป็นการประชุมนานาชาติ ซึ่ง[[ออตโต ฟอน บิสมาร์ค|บิสมาร์ค]]ผลักดันให้มีขึ้นเพื่อจัดสรร[[ดุลแห่งอำนาจ]]ใหม่ในทวีป[[ยุโรปตะวันออก|ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้]] หลังสงครามระหว่าง[[ประเทศจักรวรรดิรัสเซีย]]กับ[[ประเทศตุรกีจักรวรรดิออตโตมาน]] ในระหว่างปี [[พ.ศ. 2420]] - [[พ.ศ. 2421]]
 
ที่ประชุมมีมติให้แบ่ง[[คาบสมุทรบอลข่าน]]ออกเป็นรัฐน้อยใหญ่ พร้อมทั้งให้ความสนับสนุนแก่[[จักรวรรดิออตโตมาน]] ซึ่งกำลังจะล่มสลายอยู่ในเวลานั้น ทั้งนี้ การสนับสนุนเป็นไปเพื่อที่จะสกัดไม่ให้ประเทศรัสเซียขยายอำนาจมาทางคาบสมุทรบอลข่าน แทนที่จักรวรรดิออตโตมาน