ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพัฒนานิคม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ขาดอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = พัฒนานิคม
| population_as_of = 2551
| density = 122.78
| postal_code = 15140, 15220 <small> (เฉพาะตำบลช่องสาริกาและดีลัง) </small>, 18220 <small> (เฉพาะตำบลห้วยขุนราม) </small>
| geocode = 1602
| officer =
{|
|-
||1.||พัฒนานิคม || || (Phatthana Nikhom) || ||14 หมู่บ้าน|| || || |||6.||ชอนน้อย || || (Chon Noi) || ||6 หมู่บ้าน
|-
||2.||ช่องสาริกา || || (Chong Sarika) || ||13 หมู่บ้าน|| || || ||7.||หนองบัว || || (Nong Bua) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||3.||มะนาวหวาน || || (Manao Wan) || ||7 หมู่บ้าน|| || || ||8.||ห้วยขุนราม || || (Huai Khun Ram) || ||11 หมู่บ้าน