ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.medicalrtaf.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=304897 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช] กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
* [http://www.rtafhospital.org/thai/main/center_hospital.htm หน่วยงานภายในโรงพยาบาล]
 
ผู้ใช้นิรนาม