ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิทรูจีซัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
[[File:TJCBangkok.jpg|right|thumb|280px]]
 
'''ลัทธิทรูจีซัส''' หรือ '''โบสถ์ทรูจีซัส''' (True Jesus Church - 真耶穌教會 ย่อ '''TJC''' หรือแปลว่า '''โบสถ์พระเยซูที่แท้จริง''') คือ กลุ่มความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ซึ่งแตกแขนงออกมาจาก[[คริสต์ศาสนา]]นิกาย[[โปรเตสแตนต์]] ต้นสังกัดอยู่[[ประเทศจีน]] โดยกลุ่มที่เรียกว่า เพนเทโคสต์ (Pentecost) ซึ่งตั้งขึ้นที่ เมือง[[ปักกิ่ง]] ประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1917 ประธานของกลุ่ม TJC ที่ได้จากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือ หลวงพ่อ Yung-Ji Lin (林永基傳道,''Lin Yung-Ji'') กลุ่มนี้มีความเชื่อทางศาสนาหลัก ที่ว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว และเชื่อในคำสอนของพระเยซู ในปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 2.5 ล้านคนใน 48 ประเทศและ 6 ทวีป 1953 ได้มีการก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายคือเผยแพร่คำสอนแก่ทุกชนชาติก่อนการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู
 
153

การแก้ไข