ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* Armstrong, Richard N. ''Red Army Tank Commanders: The Armored Guards''. Atglen, Penn.: Schiffer Military History, 1994. ISBN 0887405819.
* Glantz, David M. ''Soviet Military Operational Art: In Pursuit of Deep Battle''. London; Portland, Or.: Frank Cass, 1991. ISBN 0714633623, ISBN 0714640778.
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.intell.rtaf.mi.th/newsdetail.asp?id=1650 คู่มือการยุทธ์ Operational Mannual (๑)] จาก กรมข่าวทหารอากาศ
* [http://www.intell.rtaf.mi.th/newsdetail.asp?id=1682 คู่มือการยุทธ์ Operational Mannual (๒)] จาก กรมข่าวทหารอากาศ
* [http://www.intell.rtaf.mi.th/newsdetail.asp?id=1712 คู่มือการยุทธ์ Operational Mannual (๓)] จาก กรมข่าวทหารอากาศ
 
[[หมวดหมู่:ปฏิบัติการทางทหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม