ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เก็บกวาด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ปรับปรุง)
| text = '''บทความนี้ต้องการเก็บกวาด โดย[[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย|การตรวจสอบ]]หรือ[[วิกิพีเดีย:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น|ปรับปรุง]]ความถูกต้อง แก้ไข[[วิกิพีเดีย:การแก้ไขหน้า|รูปแบบ]]หรือ[[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน|ภาษาที่ใช้]]<br>ตลอดจนแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหา [[วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่|หมวดหมู่]] [[วิกิพีเดีย:หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ/ตัวอย่างการใส่ลิงก์|ลิงก์ภายใน]] หรือ[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|แหล่งอ้างอิง]] ในบางส่วนหรือหลายส่วน'''
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ|มาตรฐานวิกิพีเดียไทย]] และคุณสามารถช่วย[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} แก้ไขปรับปรุง]บทความนี้ได้<br/>
<small>กรุณาเปลี่ยนไปใช้[[วิกิพีเดีย:ตรวจสอบบทความ#ขั้นที่สอง ปรับปรุงบทความให้ได้ตามมาตรฐาน|ป้ายข้อความอื่น]] เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ หรือแก้ไข<br/>เมื่อบทความนี้ได้รับการแก้ไขตามนโยบายแล้ว และให้นำป้ายนี้ออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[วิกิพีเดีย:วิธีการแก้ไขหน้าพื้นฐาน|วิธีแก้ไขหน้าพื้นฐาน]] [[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน|คู่มือการเขียน]] และ [[นโยบายวิกิพีเดีย]] </small><br>
 
'''รายละเอียดเพิ่มเติม''' [[วิกิพีเดีย:วิธีการแก้ไขหน้าพื้นฐาน|วิธีแก้ไขหน้าพื้นฐาน]] - [[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน|คู่มือการเขียน]] - [[วิกิพีเดีย:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น|การเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น]] - [[วิกิพีเดีย:คำถามพบบ่อย#ป้ายในวิกิพีเดียมีไว้เพื่ออะไร|ป้ายนี้มีไว้เพื่ออะไร]]
}}<includeonly>[[หมวดหมู่:หน้าที่ต้องการความช่วยเหลือ]]</includeonly><noinclude>[[หมวดหมู่:ป้ายรอปรับปรุงในวิกิพีเดีย|กเ-็บกวาด]]