ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟอนต์เพื่อชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
แบบตัวพิมพ์ที่ได้รับรางวัลมี 10 แบบ ได้แก่
* อักษราเมธี (Aksaramatee) โดย ไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์ และ บวร จรดล
* จุฬาน่ารัก (ChulaNarak) โดย จักรินทร์ สิงห์หนู
* ซีเอ็ม ประสานมิตร (CmPrasanmit) โดย บริษัท ครีเอท มายด์ จำกัด
* ดีซี-ปาลมงคล (DC-Palamongkol) โดย บริษัท ซอฟท์ดรีม จำกัด
* ฟ้อนเล็บ (FonLeb) โดย สุชาติ วิวัฒน์ตระกูล
* หิมพานต์ (Himmaparnt) โดย โอภาส บุญครองสุข
* คณิกา (KaniGa) โดย เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
* นาคราช (Nakaracha)
* พีเอสเค สมาร์ท (Psk Smart)
130,935

การแก้ไข