ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก"

* [[ฟินแลนด์]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981
* [[กรีซ]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1975]]
* [[อิสราเอล]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1948]]
* [[จอร์แดน]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985
* [[ลัตเวีย]]ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1988 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1989
47,914

การแก้ไข