ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก"

ประเทศข้างล่างเป็นประเทศที่ใช้ '''ระบบเวลาออมแสงยุโรปตะวันออก''' ระหว่างฤดูร้อน
 
* [[เบลารุส]]ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1989 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1991
* [[บัลแกเรีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979
* [[ไซปรัส]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979
* [[อียิปต์]], regularly before ค.ศ. 1970
* [[เอสโตเนีย]]ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1988 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1989
* [[ฟินแลนด์]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981
* [[กรีซ]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[ค.ศ. 1975]]
* [[อิสราเอล]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[1948]]
* [[จอร์แดน]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985
* [[ลัตเวีย]]ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1988 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1989
* [[เลบานอน]], since ค.ศ. 1984
* [[ลิทัวเนีย]]ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1988 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]], เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1989, ในปี ค.ศ. 1998 เปลี่ยนไปใช้[[เวลาออมแสงยุโรปกลาง]] แต่หันกลับมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 2003
* [[มอลโดวา]]ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1989 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1991
* [[โรมาเนีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979
* [[รัสเซีย]] ([[แคว้นคาลินินกราด|คาลินินกราด]]) ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1990 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1991
* [[ซีเรีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983
* [[ตุรกี]]ระหว่างปี ค.ศ. 1970]]-ค.ศ. 1978 ใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก, ระหว่างปี ค.ศ. 1979-ค.ศ. 1983 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนกลับมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1985
* [[ยูเครน]]ระหว่างปี ค.ศ. 1981-ค.ศ. 1989 ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1992
 
ในปี ค.ศ. 1991 เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกก็ใช้ใน[[มอสโก]] และ [[แคว้นซามารา|ซามารา]] ของ[[รัสเซีย]]อยู่ปีหนึ่ง
47,914

การแก้ไข