ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธโสธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ต่อมาได้มาผุดขึ้นที่คลองคุ้งให้ชาวบ้านแถวนั้นเห็นอีก ชาวบ้านก็พยายามชุดขึ้นฝั่งแต่ไม่สำเร็จอีก สถานที่นั้นเรียกว่า ''บางพระ'' มาจนทุกวันนี้ แต่นั้นมาพระพุทธรูปทั้งสามองค์ก็ได้สำแดงอภินิหารในครองเล็กๆ ตรงข้ามกองพันทหารช่างฉะเชิงเทรา บริเวณนั้นเรียกว่า ''แหลมลอยวน'' คลองนั้นได้นามว่า ''คลองสองพี่น้อง'' ภายหลังก็เงียบไป
 
จวบจนองค์หนึ่งได้ลอยไปจนถึง[[แม่น้ำแม่กลอง]] และไปปรากฏผุดขึ้นที่[[สมุทรสงคราม]] ชาวประมงได้พร้อมใจกันอาราธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่[[วัดเพชรสมุทร|วัดบ้านแหลม]]หรือ[[วัดเพชรสมุทร|วัดเพชรสมุทรวรวิหาร]] เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่นับถือของ[[พุทธศาสนิกชน]]ชาวสมุทรสงคราม เรียกกันว่า [[หลวงพ่อวัดบ้านแหลม]] มาจนทุกวันนี้
 
องค์ที่สองได้ลอยวนไปวนมาและมาผุดขึ้นหน้า ''วัดหงษ์'' เล่ากันว่า ที่วัดนี้เดิมมีเสาใหญ่ที่มีรูปหงษ์อยู่บนยอดเสานั้น จึงได้ชื่อว่า'''วัดหงษ์''' ต่อมาหงษ์ที่ยอดเสาหักตกลงมาเสียชำรุด ทางวัดจึงเอาธงไปติดไว้ที่ยอดเสาแทนรูปหงษ์ จึงได้ชื่อว่า'''วัดเสาธง''' แล้วต่อมาก็เกิดมีพายุพัดเสานี้หักลงส่วนหนึ่ง จึงได้ชื่อว่า'''วัดเสาทอน''' และต่อมาชื่อนี้ได้กลายไปเป็น[[วัดโสธรวรารามวรวิหาร|วัดโสธร]]
ผู้ใช้นิรนาม