ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชัง ย็อง-ชิล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ละตินเกาหลี = Jang Yeong-sil
}}
'''จางยองชิล'''({{lang-en|Jang Yeongsil}},{{lang-ko|장영실}},[[ค.ศ.1344]]-?)[[นักประดิษฐ์]],[[นักวิทยาศาสตร์]],[[นักดาราศาสตร์]]ชาว[[เกาหลี]]
เขาเป็นผู้ประดิษฐ์[[มาตรวัดปริมาณน้ำฝน]]และ[[มาตรวัดปริมาณน้ำ]]เดิมเขาเป็นทหารองครักษ์แต่เนื่องจาก[[พระเจ้าเซจงมหาราช]]ทรงเห็นถึงความสามารถของเขา
จึงทรงตั้งให้เขาเป็นขุนนางขั้น3และมาตรวัดทั้ง2ชิ้นนี้ก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในสมัย[[ราชวงศ์โชซอน]]
ผู้ใช้นิรนาม