ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลิว ปั๋วเวิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''หลิวจี้'''หรือ'''หลิวป๋อเวิน'''([[1 กรกฎาคม]] [[ค.ศ. 1311]]-[[16 พฤษภาคม]] [[ค.ศ. 1375]]) ท่านเป็นทั้งแม่ทัพ,กุนซือ,เจ้าหน้าที่และกวีช่วงปลาย[[ราชวงศ์หยวน]]ถึงต้น[[ราชวงศ์หมิง]]ท่านรับราชการในราชสำนัก[[ต้าหยวน]]นานถึง 25 ปี
ีตั้งแต่[[ค.ศ. 1340]] ถึง [[ค.ศ. 1365]] ก่อนจะมาสวามิภักดิ์ต่อ [[จู หยวนจาง]](ค.ศ.1328-1398)หัวหน้ากบฏซึ่งต่อมาคือ [[จักรพรรดิหงอู่]](ค.ศ.1368-1398)ปฐมจักรพรรดิแห่ง [[ราชวงศ์หมิง]]ท่านได้เป็นอัครมหาเสนาบดีในราชสำนักต้าหมิง
หลิวป๋อเวินถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[16 พฤษภาคม]] [[ค.ศ. 1375]]ขณะอายุได้64ปี โดยท่านถูกประหารพร้อมกับขุนนางท่านอื่นๆตามรับสั่งของฮ่องเต้
 
ผู้ใช้นิรนาม