ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตก"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(โรบอต แก้ไข: an:Luengas semiticas ozidentals)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตก''' (West Semitic languages) เป็นกลุ่มย่อยของ[[ภาษากลุ่มเซมิติก]]ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการสนับสนุนจาก Robert Hetzron และ John Huehnergard ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากลุ่มเซมิติก ซึ่งแบ่งภาษากลุ่มเซมิติกออกเป็นสองกลุ่มคือ[[ภาษากลุ่มเซมิติกตะวันออก]]และตะวันตก กลุ่มตะวันออกประกอบด้วย[[ภาษาเอ็บลาไอต์]] และ[[ภาษาอัคคาเดีย]] ส่วนกลุ่มตะวันตกเป็นกลุ่มใหญ่ของภาษากลุ่มเซมิติก ประกอบด้วยกลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่มเอธิโฮปิก กลุ่มอาระเบียใต้ [[ภาษาอาหรับ]] และ[[ภาษากลุ่มเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ]] ([[ภาษายูการิติก]] [[ภาษาฮีบรู]] [[ภาษาอราเมอิก]]) ภาษากลุ่มเอธิโอปิกและอาระเบียใต้ มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก บางครั้งรวมกันเป็น[[ภาษากลุ่มเซมิติกใต้]] การจัดตำแหน่งของภาษาอาหรับภายในกลุ่มเซมิติกยังสับสน บางครั้งจัดให้อยู่ในกลุ่มเซมิติกใต้ บางครั้งรวมกับกลุ่มตะวันตกเฉียงเหนือเป็น[[ภาษากลุ่มเซมิติกกลาง]]
[[หมวดหมู่:ภาษากลุ่มเซมิติก]]