ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะราษฎร"

เพิ่มขึ้น 93 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่รายชื่อบางส่วน)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{วิกิประเทศไทย}}
'''คณะราษฎร''' คือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการ[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|ปฏิวัติ]]ในสมัย[[รัชกาลที่ 7]] เพื่อเปลี่ยนแปลง[[การปกครอง]]ของ[[ประเทศไทย]] จาก[[ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์]] เป็น[[ระบอบประชาธิปไตย]] ในวันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2475]]
 
สมาชิกของคณะราษฎรมีทั้งสินทั้งสิ้น 102 คน แบ่งเป็นสามสาย คือ สายทหารบก นำโดย [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา]] สายทหารเรือ นำโดย [[หลวงสินธุสงครามชัย|น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย]] และสายพลเรือนนำโดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ [[ปรีดี พนมยงค์]]
 
วัตถุประสงค์ของคณะราษฎรที่ได้ระบุในการประชุมครั้งแรก ใน[[ประเทศฝรั่งเศส]] เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก[[ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์]]ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเหนือกฎหมาย มาเป็น[[ระบอบประชาธิปไตย]]โดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีเป้าหมายอีก 6 ประการคือ 1. รักษาความเป็นเอกราชของประเทศ 2. รักษาความปลอดภัยในประเทศ 3. ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ 4. ให้มีความเสมอภาค 5. ให้ราษฎรมีเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อหลักการข้างต้น 4 ประการ 6. ดูแลเรื่องการศึกษา
 
==สมาชิกคณะราษฎร==
* สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. ''การเมืองการปกครองไทย: พ.ศ. 1762 - 2500.'' สำนักพิมพ์เสมาธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. พ.ศ. 2549.
 
[[Categoryหมวดหมู่:การปกครอง]]
[[Categoryหมวดหมู่:การเมืองไทย]]
{{โครงการเมือง}}
ผู้ใช้นิรนาม