ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ตารางอากาศ/วิธีอ่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สำหรับแผนภูมิแสดงสถิติจากการสังเกตภูมิอากาศ ณ สถานที่หนึ่ง ๆ นั้น มีแถบสีแดงสำหรับแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละเดือน แถบสีฟ้าแสดงปริมาณน้ำฝนและหยาดน้ำฟ้า (น้ำฝนรวมถึงหิมะและลูกเห็บ)โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน เส้นจาง ๆ สีเทา เป็นเส้นสำหรับอ้างอิงที่จุดเยือกแข็งของน้ำ ( 0 องศาเซลเซียสหรือ 32 องศาฟาเรนไฮต์)
{{ตารางอากาศ|[[โตเกียว]]
|-2|8|48500
|-1|9|74
|2|12|107
ผู้ใช้นิรนาม