ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะราษฎร"

เพิ่มขึ้น 1,847 ไบต์ ,  16 ปีที่แล้ว
ใส่รายชื่อบางส่วน
(ใส่รายชื่อบางส่วน)
 
วัตถุประสงค์ของคณะราษฎรที่ได้ระบุในการประชุมครั้งแรก ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเหนือกฎหมาย มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีเป้าหมายอีก 6 ประการคือ 1. รักษาความเป็นเอกราชของประเทศ 2. รักษาความปลอดภัยในประเทศ 3. ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ 4. ให้มีความเสมอภาค 5. ให้ราษฎรมีเสรีภาพที่ไม่ขัดต่อหลักการข้างต้น 4 ประการ 6.ดูแลเรื่องการศึกษา
 
==สมาชิกคณะราษฎร==
: ''ดูบทความหลัก [[รายชื่อสมาชิกคณะราษฎร]]''
 
สมาชิกคณะราษฎรแบ่งเป็นสามสายคือ สายทหารบก สายทหารเรือ สายพลเรือน โดยสมาชิกที่สำคัญในการก่อตั้งคณะราษฎร ในแต่ละสายได้แก่
* '''สายทหารบก''': [[พระยาพหลพลพยุหเสนา]] (พจน์ พหลโยธิน), [[พระยาทรงสุรเดช]] (เทพ พันธุมเสน), [[พระยาฤทธิอัคเนย์]] (สละ เอมะศิริ), [[พระประศาสน์พิทยายุทธ]] (วัน ชูถิ่น), และ [[หลวงพิบูลสงคราม]] (แปลก ขิตตะสังคะ)
* '''สายทหารเรือ''': [[หลวงสินธุสงครามชัย]], [[หลวงศุภชลาศัย]], [[หลวงสังวรยุทธกิจ]], และ[[หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์]]
* '''สายพลเรือน''': [[หลวงประดิษฐ์มนูธรรม]] (ปรีดี พนมยงค์), [[หลวงศิริราชไมตรี]] (จรูญ สิงหเสนี), [[ควง อภัยวงศ์|หลวงโกวิทอภัยวงศ์]] (ควง อภัยวงศ์), [[ตั้ว ลพานุกรม]], [[แนบ พหลโยธิน]], [[ทวี บุณยเกตุ]], และ[[ประยูร ภมรมนตรี]]
 
==อ่านเพิ่มเติม==
2,513

การแก้ไข