ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเคลื่อนไหวสู่การปฏิวัติสยาม"

fix intro
(การเปลี่ยนระบอบการปกครองไทย ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[สภาพทั่วไปก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง�)
(fix intro)
 
{{ประวัติศาสตร์ไทย}}
'''การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย''' ความคิดและความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศ[[สยาม]]จากระบบ [[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]]ไปเป็น[[ประชาธิปไตย]]มีมาตั้งแต่รัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เมื่อประมาณ ร.ศ. 103 ([[พ.ศ. 2427]])หลังจากนั้น ได้มีการแสดงความคิดเห็นและความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ นำพาซึ่ง[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การยึดอำนาจการปกครองของประเทศ]]ในวันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2475]] จาก[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โดย[[คณะราษฎร]]
 
==ความคิดและความเคลื่อนไหวเพื่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย==
2,513

การแก้ไข